دانش
صفحه اصلی > دانش > محتوای
رنگ مسابقه کراوات و کت و شلوار
- Jan 31, 2018 -

اگر یک کراوات با رنگ های مختلف را انتخاب کنید متوجه می شوید که هر کدام از رنگ ها در الگوی همان رنگ پیراهن یا کت و شلوار است و اثر آن بر روی کیک قرار دارد.


به طور کلی از زاویه جمع آوری رنگ، توجه اصلی باید به نکات زیر توجه شود:


کت و شلوار سیاه
پیراهن سفید و پیراهن سبک رنگی، خاکستری، آبی، سبز و غیره را با کراوات هماهنگ رنگ پیراهن بپوشانید.


کت و شلوار خاکستری
می توان از روابط خاکستری، سبز، زرد و آجری رنگی، پیراهن های سبک رنگ سفید استفاده کرد.


لباس تیره آبی
با آستین های آبی، کربن و نارنجی، پیراهن آبی سفید و آبی پوشانید.


کت و شلوار آبی
با آبی تیره، خاکستری، روسری، زرد و آجری، پوشیدن صورتی، زرد، نقره و پیراهن آبی روشن.


قهوه ای قهوه ای
این می تواند با قهوه ای قهوه ای، خاکستری، سبز و زرد، سفید، خاکستری، نقره ای و پیراهن روشن قهوه ای خدمت کند.


کت و شلوار سبز
این می تواند با زرد، چربی، قهوه ای و آجری، صورتی، نقره ای خاکستری، آبی، قهوه ای و نقره ای نقره ای خدمت کند.